Velkommen til Verditakst

Verditakst er et takseringsfirma som ble etablert i 2001.
Selskapet leverer tjenester innenfor en rekke områder:

Vi leverer tjenester innenfor følgende områder:

Eiendoms-skattetaksering

Vi bistår kommuner med omtaksering/nytaksering av kommunens eiendommer Les mer

Taksering av næringseiendommer

Alt fra enkle bygg/lokaler til de mer omfattende og kompliserte eiendommer / bygningsmasse Les mer

Leievurdering av næringsarealer

Med spesiell fokus på retail i Oslo sentrum. Les mer

Vurdering av leietakers vedlikeholdsplikt

Det er ofte stort sprik mellom utleier og leietaker når det gjelder forståelsen av leieavtalen på dette punkt Les mer

Byggelånsoppfølging for banker

Vi følger prosjektet med teknisk/økonomiske øyne gjennom byggeperioden Les mer

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON PÅ TLF:  90 79 82 80

> Eiendomsskattetaksering

Vi bistår kommuner med omtaksering/nytaksering av kommunens eiendommer (boliger-,fritidsboliger, boligdel av landbrukseiendommer og næringseiendommer), samt el-anlegg, oppdrettsanlegg, vindkraftanlegg mm.
Vi har bistått ca 80 kommuner gjennom de siste 18 år. Vi vektlegger å fremstå som ‘kommunens forlengede arm’ i denne prosessen. Stikkord som: Lyttende, objektiv og fleksibel – står i vår fokus når vi utfører denne type oppdrag.
Våre medarbeidere har solid utdannelse, kunnskap og erfaring innenfor feltene: Ingeniørfag, eiendomsmegler fag, juridiske fag og økonomi. Mer om eiendomsskattetaksering >>

> Taksering av næringseiendommer

Taksering av næringseiendommer – alt fra enkle bygg/lokaler til de mer omfattende og kompliserte eiendommer / bygningsmasse. Vi har utført taksering av næringseiendommer beliggende i de fleste fylker og i mange kommuner.

> Leievurdering av næringsarealer

Leievurdering av næringseiendommer / næringslokaler – alt fra enkle bygg/lokaler til de mer omfattende og kompliserte eiendommer / bygningsmasse. Vi har gjennom de siste 10 år spisset oss inn på leievurderinger for eiendommen beliggende Stor-Oslo m/ spesielt fokus på retail Oslo sentrum.

> Vurdering av leietakers vedlikeholdsplikt

Ved opphør / utløp av leieavtaler for næringsarealer plikter leietaker iht kontrakt å overlevere lokalene i ‘ryddig og rengjort stand’. Gjen nom leieperioden (lang eller kort) er leietaker pålagt å utføre løpende innvendig vedlikehold av overflater (vegger/dører/dørkarmer/gulv mm). Erfaringsmessig kan det ofte være stort sprik mellom utleier og leietaker når det gjelder forståelsen av den inngåtte leieavtale på dette punkt.

> Byggelånsoppfølging for banker

Banker som yter byggelån/byggekreditt til små, mellomstore eller store byggeprosjekter vil ha hovedfokus på at banken i etterkant av at bygget er ferdigstilt kan etablere sitt langsiktige pant. Ferdigattest (evt midlertidig brukstillatelse) må utstedes av kommunen for det angjeldende bygg. Å følge prosjektet med teknisk/økonomiske øyne gjennom byggeperioden står derfor sentralt. Entrepriseformen kan være totalentreprise eller byggherrestyrt delentreprise (eller en kombinasjon av dem). Avhengig av entrepriseform vil vårt fokus være tilpasset hvilke kontrollpunkter vi skal ha hovedfokus på.

Kontakt oss

Send mail til post@verditakst.no eller ring 90 79 82 80